No ano 2007 un grupo de veciñas e veciños do barrio das Marías decidimos xuntarnos coa inquedanza de constituírnos en asociación veciñal. Non era un proxecto doado, pero fíxose un importante esforzo para conseguir a participación da nosa veciñanza na vida pública. A día de hoxe as festas da Rúa de Abaixo, a publicación d’A…