Sen Lindes – Terrorismo de Estado

Descarga aqui en ogg

Descarga acá en mp3

1º programa da nova etapa. A temática veu derivada da escuita dun tema do grupo coruñés “Fracasados de Antemano” que narra o asasinato de Jean Charles de Menezes, un electricista brasileiro, a maus da polícia de London, ademais no programa tratan tambén doutros catro asasinatos a maus das polícias de todo o mundo, Carlo Giuliani en Genova, o grafitteiro Diego Felipe Becerra en Bogotá, o mozo Alexandros Grigopoulos en Atenas e de Mark Duggan no bairro ondinense de Tottenham.